FÉSZ

Dég, Festetics kúria állagmegóvás

Épületfelújítás, generálkivitelezés


A TERVEZETT HELYREÁLLÍTÁS 
A helyreállítás fő célkitűzése az épület állagromlásának megállítása, amíg az épületbe újra funkció költözik, és a karbantartással megakadályozzák a gyors tönkremenetelt, ami mindig a gazdátlanságból adódik. Esetünkben, az épület kiürülése után egy viharkár alkalmával esett le és mozdult ki sok cserép, melyet nem raktak helyre, így az állandó nedvesség utánpótlással megjelentek a faszerkezetben olyan károsítók, is melyek nagyon felgyorsították annak tartószerkezeti tönkremenetelét. Amikor a felülről jövő nedvesség utat kap, onnan a falak teljes leomlása pár szezon alatt bekövetkezik.
Méltó funkció lehetne az épület turisztikai hasznosítása,, mint a Festetics uradalom kapuja a település felől. A település összképére is pozitív hatással lenne, ha az egykori piacterének egyik térfala funkciójával jelezné Dég fő turisztikai látványosságának kiindulópontját. A ház rehabilitálása meglévő értékei megmutatásával, a méltó funkció elhelyezése a mai kor funkcionális követelményeinek kielégítésével egyidejűleg lenne távlatilag a cél, melynek kezdő lépése történne meg a beruházással..
A műemlék épület bizonyos részeinek fedélszékét megtartjuk, míg más helyeken csak fedélszékének koordinátáit tartjuk meg a kedvező, autentikus arányok miatt.
A tetőtér beépítésének lehetővé tétele nem ideális, de általában szükségszerű ilyen épületek esetén.
Az új tetőszerkezettel és új födémmel ellátott épületszárnyak a továbbiakban alkalmasak lesznek a tetőtér beépítésére, egy későbbi beruházás alkalmával, a műemlék kedvező megjelenése is megmaradhat, amennyiben a belső udvar felé nyitnak majd tetősík ablakokat.
A déli és nyugati szárny találkozásánál kialakuló oromfal és fedés széle által bezárt hózúg a tető formájának megváltoztatása nélkül nem számolható fel, ezért egy kis fióktető közbeiktatásával , megfelelő rétegrendi felépítéssel, már meg tudjuk akadályozni a beázást, szétfagyást. 

Hasonló referencia munkáink