FÉSZ

Dabronc-Ötvöspuszta, Széchenyi kastély kár- és veszélyelhárítási munkák

Generálkivitelezés


Vállalkozási szerződés keretében „Dabronc-Ötvöspuszta, Széchenyi-kastély kár- és veszélyelhárítási munkák” c. projekt kiviteli tervezési és kivitelezési munkálatainak elvégzése.

Az elvégzendő munkák célja a jelenlegi életveszélyes állapotok megszüntetése és az épület további állagromlásának megállítása érdekében elvégzendő, a kiadásra kerülő dokumentációban részletezett műszaki beavatkozás, és az ehhez szükséges kiviteli tervek készítése és ezek alapján kivitelezés. 
Az illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/721-8/2014. sz. határozata alapján nem szükséges engedélyezési eljárást lefolytatni, a kivitelezés a határozat hatálya alatt lefolytatható. 
A kivitelezéssel érintett nettó alapterület összesen: 1110,94 m2 + 404,5 m2 beépítetlen tetőtér. 
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezői és kivitelezési munkák elvégzésén túl a Megvalósulási Tervdokumentáció elkészítése, próbaüzem lefolytatása, átfogó Üzemeltetési Szabályzat készítése a meglevő, megmaradó, valamint az újonnan épülő létesítmények figyelembevételével, a használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció összeállításában való részvétel.